Ouders begeleiden hun kinderen op weg naar volwassenheid.

In de ontmoeting tussen ouders en kinderen zie ik verschillende niveaus. Het meest wezenlijke is het contact op zielsniveau waar de energie van het Hart de verbinding vormt. Twee kernwoorden zijn: Onvoorwaardelijke Liefde.

Er kan disbalans ontstaan, waardoor de energie van het Hart niet meer stroomt en/of blokkeert. Soms zijn hiervoor duidelijk aanwijsbare oorzaken zoals een echtscheiding, het overlijden van een dierbaar persoon, een verhuizing of ziekte. Minder duidelijk benoembare zaken kunnen echter ook leiden tot problemen in de relatie tussen ouders en kinderen.

Het herstellen van het contact met de bron van onvoorwaardelijke Liefde, de energie van het Hart, vormt een wezenlijke stap in het oplossen van de problemen die zijn ontstaan.

Ik bied hiertoe professionele ondersteuning.

 

WERKWIJZE

Ieder mens is in essentie Goddelijk en perfect, verbonden met zijn eigen wijsheid. In mijn werk ondersteun ik mensen om de verbinding met de bron van universele Liefde te versterken. In ieder contact respecteer ik de scheppende kracht van elk individu.

In een eerste gesprek, dat ik met één of beide ouders voer, analyseer ik in samen met de ouder(s) de vraag en/of vragen die er zijn op dat moment. Ik inventariseer de behoefte aan ondersteuning en geef aan wat mijn rol kan zijn. Veelal heeft deze bijeenkomst al een therapeutisch karakter. Dit verschilt echter per situatie en is afhankelijk van de beschikbare tijd.

Tot slot bespreek ik de mogelijkheden voor vervolg. Wilt u vooraf meer informatie dan kunt u het contactformulier gebruiken op de site of tussen 16.00 en 17.00 uur telefonisch contact opnemen.